Na výstavbě centra se podíleli

 • BUILDINGCentrum – HSV, s.r.o.
 • DYNTAR
 • NAUTICA
 • USSPA
 • Elektro Topení s.r.o. p. Hladík
 • GEOINDUSTRIE s.r.o.
 • Ilumix Light s.r.o.
 • Izomat s.r.o.
 • Hana Walweelová
 • Montepro s.r.o.
 • Nové Fitness, s.r.o.
 • PKS okna, a.s.
 • RCJ
 • Studnařství Štecher s.r.o.
 • Lobstav s.r.o.
 • GLASS VISION s.r.o.
 • ITK interiéry
 • PROLOG