Měření složení těla na přístroji InBody 370s

InBody-370V našem centru Beauty & Beast Vám nabízíme analýzu složení těla na jednom z nejpřesnějších analyzátorů kompozice těla. InBody 370s je certifikováno řadou certifikací, jako NAWI a CE. Díky technologické vyspělosti se tyto diagnostické přístroje osvědčily jako jedny z nejpřesnějších bio impedančních přístrojů pro měření složení těla. Studie ukazují vysokou korelaci s přístroji DEXA, které jsou považovány za zlatý standart.

Náš diagnostický přístroj používá metodu přímé analýzy segmentové multi-frekvenční bioelektrické impedance ( metoda DMS – BIA) a metodu simultánní multi – frekvenční bioelektrické impedance ( metoda SMFIM). InBody 370s nepracuje s empirickým odhadem, jako tělesný typ, věk, pohlaví, ale používá pouze impedance přímo získané z měření konkrétního klienta.

 

Výsledky měření obsahují:

 • složení těla (celková voda, voda vnitrobuněčná, voda mimobuněčná, bílkoviny, minerální látky, hmotnost tuku, celková hmotnost)
 • analýza obezity (BMI), procento tuku, analýza sval-tuk, segmentální analýza tuku
 • zhodnocení kondice, doporučená hmotnost, kontrola tuků, kontrola svalů
 • zkoumané parametry ( bazální metabolismus, bazální metabolický věk, WHR index, viscerální tuk v cm2 (VFA), ABSI index
 • obvody těla, obvod levé paže bez tuku
 • celková hmotnost buněčné hmoty
 • celková hmotnost kosterních minerálů
 • ukázky stravy - ukázkový jídelníček
 • prediction index
 • interpretace pomocí QR kódu
 • impedance každého segmentu a frekvence zvlášť
 • historie měření, grafové vyhodnocení historie, porovnávání jednotlivých parametrů mezi sebou

Ceník InBody měření:

1) Základní měření - 30 minut

Podrobná analýza složení těla s interpretací výsledků, 30ti min. konzultace s naším poradcem a následným doporučením vhodných aktivit a úprav v jídelníčku. Tištěná verze základních výsledků.
Cena 430 Kč

Kontrolní měření – nutno absolvovat nejprve základní měření. Porovnání a zhodnocení výsledků s naším poradcem. Tištěná verze nových základních výsledků.
Cena 210 Kč, platba přímo na recepci.

2) Rozšířené měření - 45 minut

Podrobná analýza složení těla s interpretací výsledků, 45 min. konzultace s naším poradcem, rozšířené zdroje informací, poradenství ohledně doplňků výživy, tréninkového plánu, regenerace a úprav v jídelníčku. Tištěná verze výsledků v dárkových deskách Beauty&Beast.
Cena 650 Kč