Zásady provozování kamerového systému ve společnosti PETRA ZAK s.r.o.

Správce: společnost PETRA ZAK s.r.o., se sídlem Pod Strání 2279, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 059 03 459, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 108651 (dále jen „Správce").
Zpracovatel (Správcem pověřená osoba), která na základě písemné smlouvy se Správcem bude mít přístup ke kamerovému systému v prostorách Správce, bude: Bohuslav Ludvík – PROLOG, se sídlem Osové 31, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 60669217, DIČ: CZ6804281836.
Účelem zpracování osobních údajů formou kamerového systému je ochrana osob a majetku všech zaměstnanců, návštěvníků a členů fitness klubu Beauty & Beast, na adrese Pod Strání 2279, 594 01 Velké Meziříčí, a to všeobecná ochrana jejich majetku a zdraví, ochrana před krádeží, před zneužitím majetku apod., včetně vyhledání případného pachatele.
Právní základ pro zpracování představuje oprávněný zájem Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Kamerový systém se skládá z následujícího popisu a množství kamer:

 Popismnožství
 vnitřní kamera HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3 (4x) PTZ IP kamera 4 megapixely  3
 venkovní kamery HIKVISION DS-2CD1643G0-IZ(2.8-12mm) IP kamera 4 megapixel, IP67  11
 úložiště 16TB kamerových záznamů HIKVISION DS-7716NI-I4  1


Vnitřní kamery snímají prostor u vstupních dveří a dále prostor vstupního turniketu u recepce a prostor turniketu před vstupem do wellness. Venkovní kamery snímají obvod budovy a prostor na vstupech do areálu (jen pozemky vlastněné společností Petra Zak s.r.o.). Kamerový systém není provozován v prostorách, jako jsou toalety, šatny apod., které slouží pro soukromé účely osob pohybujících se po prostorách společnosti. Přesné rozmístění kamer je pdfv příloze č. 1.

Prostory, ve kterých je kamerový systém umístěn, jsou zřetelně označeny informačními cedulemi, ze kterých je patrné, že je daný prostor sledován kamerovým systémem.

Záznamy jsou uchovány po dobu 3 dnů, aby bylo možno dohledat události při dlouhodobé nepřítomnosti poškozených, a to především při dovolených. Režim kamerového systému je nepřetržitý a záznamy se ukládají na základě detekce pohybu.
Všechna monitorovací zařízení včetně záznamu z kamerového systému musí být chráněna před přístupem neoprávněných osob, před zničením či zneužitím celého systému nebo záznamů. K pořízeným záznamům bude mít přístup pouze statutární orgán Správce, případně jím pověřené (oprávněné) osoby.
Subjekt údajů je informován o svých právech v souladu s čl. 13 GDPR, a to zejména o právu na přístup k osobním údajům, právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů, právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost údajů, pokud se aplikuje, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, v případě podezření na porušení jeho práv.

Pro uplatnění svých práv podle GDPR jsou subjekty oprávněny kontaktovat osobu pověřenou Správcem prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Tyto zásady provozování kamerového systému jsou platné a účinné od 23.6.2020.