Adventure golf

Adventure golf je oblíbeným rekreačním i profesionálním sportem, a především rodinnou zábavou. Je to v podstatě klasický golf zmenšený do velikosti minigolfových drah. Způsob hry je ale zcela odlišný. Klasické překážky známé z minigolfu jsou zde nahrazeny různými terénními nerovnostmi, vyvýšeninami, boulemi, vodními pastmi a písečnými bunkry – stejně jako u golfu. Adventure Golf se hraje na umělé golfové trávě a hráči během hry smí nebo dokonce musí chodit po drahách. Hřiště zároveň připomíná odpočinkovou reprezentativní zahradu.

Ke hře na umělé trávě je povolen pouze jeden typ míčků, a to míčky golfové. Jednotlivé jamky jsou různorodé a jejich délky se pohybují od dvou do 80 metrů, šířka do 5 metrů. Mantinely tvoří malé cihličky, které nejsou absolutně hladké, a proto odraz není pokaždé pravidelný.

Ceník Adventure golfu

 • Dospělí 120 kč / 1 hodina + každých dalších 15 minut 30 Kč
 • Děti do 15 let 80 kč / 1 hodina + každých dalších 15 minut 20 Kč
 • Student 80 Kč / 1 hodina + každých dalších 15 minut 20 Kč
 • Senioři 60+ 80 Kč / 1 hodina + každých dalších 15 minut 20 Kč
 • Rodinné vstupné (2 dospělí až dvě děti do 15 let) 350 kč/1 hodina +každých dalších 15 min. 50 Kč
 • Dítě do 5 let v doprovodu dospělé osoby zdarma.

Permanentka na 10 hodin hry:

 • Dospělí 990 Kč
 • Senior, student 690 Kč
 • Děti do 15 let 690 Kč
 • Rodinná (2 dospělí až dvě děti do 15 let) 3000 Kč

Permanentka na 5 hodin hry:

 • Dospělí 550 Kč
 • Senior, student 380 Kč
 • Děti do 15 let 380 Kč
 • Rodinná (2 dospělí až dvě děti do 15 let) 1500 Kč
 • Celodenní vstupné dospělí: 1000 Kč
 • Celodenní vstupné děti, studenti, senioři: 800 kč

Veškeré permanentky jsou nepřenosné s platností půl roku od zakoupení.

Skupiny 10 a více osob:

 • Dospělí 100 Kč/hodina/osoba
 • Senioři, studenti 70 Kč/hodina/osoba
 • Děti do 15 let 70 Kč/hodina/dítě
 • Mateřské a základní školy při počtu dětí 20 a více: 60 Kč/hodina/dítě

Pronájem celého hřiště pro soukromé účely max počet osob 20: 1000 Kč/hodina

Záloha na zapůjčení hole (120Kč) + míčku (30 Kč) je vratná při odevzdání vybavení bez poškození po odečtení vstupného.

Certifikat-golfAreál splňuje veškeré požadavky, normy a standardy pro pořádání turnajů a soutěží WPA, US PMGA, CZ PMGA a je certifikován Czech ProMinigolf Association.

 

Adventure golf je výborným relaxem a zábavou pro chvíle strávené s přáteli, aktivním odpočinkem a možností užít si pohodu při této nenáročné sportovní aktivitě.

Otevírací doba:

 • duben - září 9.00-21.00 hod.
 • říjen - listopad 9.00-18.00 hod.
 • prosinec - březen dle klimatických podmínek

pdfProvozní řád Adventure golfu

Přijďte si zahrát. Těšíme se na vás!

 

A jaká jsou vlastně pravidla Adventure golfu?

 1. Hřiště tvoří 18 jamek. Jednotlivé jamky jsou očíslovány pořadovými čísly. Dodržujte, prosím, pořadí jamek.
 2. Adventure golf mohou hrát jednotlivci nebo skupinky hráčů. Maximální doporučené obsazení jedné jamky jsou 3 - 4 hráči.
 3. Při hře ve skupině mohou hrát hráči postupně za sebou v pořadí, které si sami předem určí, nebo se na jednotlivých jamkách střídají v pořadí, a to tak, že vždy začíná hráč, který na předchozí jamce dosáhl nižšího výsledku.
 4. Hráči během hry smí chodit po jamkách. Proto je vstup na hřiště povolen pouze v suché a čisté obuvi.
 5. Míček musí být při prvním úderu zahráván ze základního pole, nikoliv však z území za nebo vedle umělé trávy.
 6. Míček musí být umístěn ve výše uvedeném území celým svým objemem.
 7. Jakmile hráč uvede míček do pohybu, je to považováno za míček ve hře.
 8. K dalším úderům smí hráč přistoupit až po té, co se míček úplně zastaví.
 9. Během hry nesmí být v prostoru celé jamky umístěny jakékoliv předměty. Výrazem jamka se rozumí celé hrací území (i základní pole), včetně všech překážek.
 10. Míček nesmí být hrán vzduchem a musí neustále (vyjma jamek, kdy míček uvede do vzduchu takto postavená jamka – například přes malé vodní toky) zůstat ve styku s povrchem jamky.
 11. Když míček ve hře vyskočí mimo oblast mantinelů (hracího území) a opět se vrátí na hrací pole, musí být umístěn na vzdálenost 20 centimetrů od mantinelu v místě, kde hrací území opustil, a hráč pokračuje ve hře z tohoto bodu bez udělení trestného úderu.
 12. Když míček ve hře vyskočí mimo oblast mantinelů (hracího území) a zůstane mimo hrací území, musí být umístěn na vzdálenost 20 centimetrů od mantinelu v místě, kde hrací území opustil, a hráč pokračuje ve hře z tohoto bodu s udělením jednoho trestného úderu.
 13. Přemístění míčku ve svahu. Když míček ve hře vyskočí mimo oblast mantinelů (hracího území) ve svahu a nelze ho při umístění dostat do klidové polohy, může ho hráč umístit zpět blíže k základnímu poli. Co ale možná nejblíže ke svahu.
 14. Hra do kopce. Během hry na jamce, která je postavena do kopce, může při slabém nebo naopak silném úderu dojít k tomu, že se míček vrátí zpět na základní pole. Pokud míček zůstane kdekoliv na základním poli, musí být hrán z tohoto místa, a to bez trestného úderu. Pokud míček opustí i základní pole, musí být na základní pole umístěn na vzdálenost 20 centimetrů ve směru, ve kterém oblast základního pole opustil, a hráč si připíše jeden trestný úder.
 15. Zastaví-li se míček u mantinelu nebo překážky, může být přemístěn kolmo na délku 20 centimetrů.
 16. Zastaví-li se míček v místě, kde je kolmé přeložení zablokováno překážkou, nesmí být míček v žádném případě přeložen do přímého výhledu k jamce.
 17. Cílem hry je dopravit míček v co nejmenším počtu úderů ze základního umístění do jamky. Vítězem je hráč s nejmenším součtem úderů na všech jamkách.
 18. Hra na jamce je ukončena v okamžiku, kdy míček skončí v jamce, nebo je-li vyčerpán maximální počet povolených úderů, což je 6 úderů. Pokud se nepodaří docílit jamky na 6 úderů, hráč obdrží jeden trestný úder a zapíše si do score-karty výsledek 7. Všechny dosažené výsledky jsou zaznamenány ve skóre-kartách všech hráčů ve skupině.
 19. Hráči se mohou dotýkat míčku ve hře jen za dohledu spoluhráčů ve skupině nebo za dohledu rozhodčích (výjimku tvoří jen překládání od mantinelu). Míček musí být vždy viditelný. Jestliže je míček zvednut pro jeho čištění, musí být jeho pozice předem označená.
 20. Každý hráč je zodpovědný za čistotu celé jamky. Je dovoleno odstranit špínu z hrající oblasti, zatímco míček ještě není uveden do hry. Čištění je povoleno i před druhým a dalšími údery.
 21. Je-li míček ve hře, nesmí být úmyslně ovlivňován žádnými osobami. Zabrání-li míčku v cestě velké přírodní (například spadlá větev) nebo jiné nepředvídatelné vlivy, může být využito opakování úderu, pokud ovšem hráč tímto nezíská nespravedlivou výhodu.
 22. Posunou-li již jasně zastavený míček velké přírodní (například spadlá větev, zvíře) nebo jiné nepředvídatelné vlivy, je míček přeložen zpět do místa, kde se původně zastavil.