Vstupné fitness a crossfit

Jednorázový vstup je celodenní. Vstupové permanentky mají platnost 3 měsíce a jsou přenosné. Při nevychození kreditu za 3 měsíce se v případě zakoupení nového kreditu zbylé vstupy přidají do nového kreditu.