Měření složení těla InBody

V našem centru Beauty & Beast Vám nabízíme analýzu složení těla na jednom z nejpřesnějších analyzátorů kompozice těla - InBody 370s.

Přístroj používá metodu přímé analýzy segmentové multi-frekvenční bioelektrické impedance ( metoda DMS – BIA) a metodu simultánní multi – frekvenční bioelektrické impedance ( metoda SMFIM). InBody 370s nepracuje s empirickým odhadem, jako tělesný typ, věk, pohlaví, ale používá pouze impedance přímo získané z měření konkrétního klienta.